15 lutego 2017

Zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat na warsztaty letnie i zimowe.

Turnusy trwają od poniedziałku do soboty (zakończenie w sobotę ogniskiem na które zapraszamy dzieci z rodzicami do około godziny 12:00).

Zapewniamy

- fachową opiekę w godzinach od 7:30 do 17:00.

- ciepły posiłek ( obiad), napoje i coś słodkiego

- aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji

- rozwijanie zainteresowań hipicznych

- poznanie psychiki zwierząt – koni

- nauka samodzielności i współistnienia w grupie

- rozwijanie umiejętności jeździeckich

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

- nabycie umiejętności współdziałania w grupie

- rozwijanie aktywności fizycznej

- kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych

- rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań hipicznych

- poznanie - koń jako przyjaciel

- nauka jazdy konnej poprzez zabawę

- poznawanie psychiki, potrzeb koni

- gry zespołowe z końmi „pony games”

 

 

 

Warsztaty / Półkolonie