30 marca 2021

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.

2. Surowo zabrania si wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie ę całego obiektu. Zabrania się palenia papierosów oraz epapierosów.

3. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka jeździeckiego zobowiązana jest do przestrzegania porządku na jego terenie.

4. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać: a. ochronne nakrycie głowy (kask, toczek) podczas jazd na uje d alni jak i w terenie, (mo liwe ż ż ż jest skorzystanie z kasków nale cych do O rodka) żą ś b. obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę c. długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć

5. Wskazana przez instruktora godzina, na któr ma przyby je dziec jest godzin rozpocz cia lekcji, ą ć ź ą ę nale y jednak przyby wcze niej aby przygotowania konia do jazdy. ż ć ś Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany.

6. Lekcja jazdy konnej rozpoczyna się po uprzednim przygotowaniu przez jeźdźca konia do jazdy (nie dotyczy Nauki od Podstaw oraz Lonży) Przewidziany czas na przygotowanie konia to około 30 minut w trakcie których należy: a. wyprowadzić konia z boksu lub przyprowadzić konia z padoku i uwiązać w wyznaczonym przez miejscu b. wyczyścić konia szczotką z kurzu i zaklejek c. usunąć dokładnie wszelkie zabłocenia z sierści d. rozczesać grzywę i ogon palcami/szczotką e. wyczyścić kopyta kopystką f. założyć ogłowie i siodło na konia

7. Lekcja jazdy konnej trwa 30 lub 60 minut w trakcie których: a. pierwsze i ostatnie 10 minut lekcji to rozgrzewka i występowanie dla konia i jeźdźca

8. Jeśli instruktor nie określi inaczej, po zakończonej jeździe, jeździec zobowiązany jest do: a. Odprowadzenia konia do stanowiska b. Rozsiodłania i rozkiełznania konia c. Wyczyszczenia słomą lub zamycie zapoconych miejsc na koniu d. Wyczyszczenia kopyt kopystką e. Odstawienia konia do boksu lub na padok f. Wyczyszczenia, wymycia wędzidła, odstawienia sprzętu we wskazane/wyznaczone miejsca 9. Potniki, czapraki, po zakończonej jeździe należy wysuszyć wywracając je na lewą stronę i rozwieszając w wyznaczonym przez instruktora miejscu

10. Nie ma możliwości zakładania na konie innego siodła (w tym własnego) niż przeznaczony dla danego konia

11. Wolno zakładać własne: ochraniacze, nauszniki, kalosze, baranki i misie.

12. Wypuszczanie koni, jak też jazdy na ujeżdżalni, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora

13. W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora. Zabrania się podchodzenia do innych koni, karmienia, klepania itp. bez zgody instruktora

14. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę

15. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w sali kominkowej, przy czym niewskazane jest przynoszenie ze sobą rzeczy wartościowych- za ich zaginięcie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności

16. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren ośrodka

17. Należy pamiętać aby swoim zachowaniem nie spłoszyć koni, znajdujących się w tym czasie i miejscu pod innymi jeźdźcami

18. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu

19. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie

20. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególną uwagę, ze względu na bezpieczeństwo innych osób znajdujących się na terenie

21. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni

22. Na terenie ośrodka należy zachowywać się w sposób spokojny, nie biegać, nie krzyczeć, nie wykonywać gwałtownych ruchów w pobliżu zwierząt

23. Na terenie ośrodka przebywają także zwierzęta przemieszczające się swobodnie. Zabrania się męczenia, noszenia i zakłócania ich spokoju

24. Prosimy o segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników

 

 

 

Regulaminy KJ Pony