Mini Pony 2021/2022
Zajęcia grupowe prowadzone raz w tygodniu: 

Poniedziałek

16,00-18,00 Mini Pony dzieci 7-10 lat początkujące

18,00-20,00 Maxi Pony dzieci 9-14 lat galopujące

 

Wtorek

15,00-16,30 Mini Mini

16,30-18,00 Mini Pony

18,00-20,00 Maxi Pony

 

Środa

16,00-17,30 Mini Pony dzieci 6-7 lat początkujące

18,00-20,00 Maxi Pony dzieci 9-14 lat galopujące

 

Czwartek

16,00-18,00 Mini Pony dzieci 6-10 lat początkujące

18,00-20,00 Maxi Pony dzieci 9-14 lat początkujące

 

Piątek

15,00-16,30 Mini Mini Pony dzieci 6-7 lat początkujace

17,30- 19,00 Maxi Klub

 

Sobota

10,30-12,00 Mini Mini dzieci 4-6 lat

11,30-13,00 Mini Maxi Pony

12,30-14,30 Maxi Pony samodzielny kłus

 

 

 

Niedziela

9,00-11,00 Mini Pony dzieci początkujące 8-10 lat

11,00-12,30 Mini Mini Pony dzieci 4-6 lat

14,30-16,00 Mini Mini Pony dzieci 4-6 lat


 Najmłodsi adepci jazdy konnej mają zapewnioną fachową opiekę podczas zajęć, które prowadzone są w atrakcyjny i różnorodny sposób, dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Włączane elementy zabawy rozwijają zainteresowanie dziecka aktywnym spędzaniem czasu. Program zajęć obejmuje: naukę i doskonalenie jazdy konnej gry i zabawy pozwalające poznać "świat koni", naukę czyszczenia i siodłania koni.

 

REGULAMIN

ZAJĘĆ MINI PONY

 

 1. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w jeden wybrany przez uczestnika dzień tygodnia, na terenie Klubu Jeździeckiego Pony

 2. Zajęcia obejmują naukę czyszczenia i siodłania konia, naukę jazdy konnej, pielęgnację sprzętu do jazdy konnej oraz elementy z opieki stajennej i zajęć porządkowych na terenie obiektu

 3. Zajęcia mają na celu:

  - naukę jazdy konnej na poziomie dostosowanym do danego jeźdźca

  - naukę bezpiecznych zachowań w stajni

  - rozwijanie pasji, cierpliwości a także szacunku do zwierząt

  - wszystko w pozytywnej atmosferze, w grupie rówieśników, w formie zabawy

 4. Konie na poszczególne zajęcia dobiera instruktor

 5. Odpłatność za zajęcia należy uiścić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu, za miesiąc z góry

 6. Nie ma możliwości zamiany pomiędzy grupami np. zajęć wtorkowych na czwartkowe w trakcie trwania danego miesiąca

 7. Nie ma możliwości odrabiania zajęć z wyjątkiem konieczności odwołania zajęć przez organizatora. W przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu doszło do odwołania zajęć przez KJ Pony, zajęcia te będą odrobione w dogodnym dla uczestnika terminie

 8. Płatność na konto jest możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu

 9. Opiekunowie pozostawiają dzieci na terenie Ośrodka KJ Pony pozostawiając do siebie numer kontaktowy. Wracają po dzieci po zakończeniu zajęć. Wyjątek może dotyczyć najmłodszych dzieci , tylko po uzgodnieniu z pracownikiem biura

10. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin obiektu, do pobrania ze strony

www.pony-poznan.pl, w biurze KJ Pony Poznań a także znajdujący się na terenie obiektu

 

Opłata obowiązująca w 2020/2021 roku

  • zajęcia Mini Pony i Maxi Pony dwugodzinne 400,00 zł/ miesiąc

   • 135,00 zł/ jednorazowe spotkanie
  • zajęcia Mini Pony półtoragodzinne 350,00 zł / miesiąc

   • 100,00 zł / jednorazowe spotkanie

 

 

 

 

15 sierpnia 2021