Mini Pony
Zajęcia grupowe prowadzone raz w tygodniu: Poniedziałek Mini Pony 16.00-18.00 6-9 lat
Poniedziałek Maxi Pony 18.00-20.00
Wtorek 15.00-16.30 MiniMini Pony
Wtorek 16.30-18.00 MiniMini Pony
Wtorek 16.30-18.30 Maxi Pony
Środa 16.00-17.30 Mini Pony- 6-7 lat
Środa 18.00-20.00 Maxi Pony
Czwartek 16.00-18.00 Mini Pony 6-9 lat
Czwartek 18.00-20.00 Maxi Pony
Piątek 16.00-18.00 Mini Pony
Piątek 18.00-20.00 Maxi Pony
Sobota 12.00-14.00 Mini Pony
Niedziela 10.00-12.00 Mini Pony
Niedziela 12.00-13.30 MiniMini Pony
 Najmłodsi adepci jazdy konnej mają zapewnioną fachową opiekę podczas zajęć, które prowadzone są w atrakcyjny i różnorodny sposób, dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Włączane elementy zabawy rozwijają zainteresowanie dziecka aktywnym spędzaniem czasu. Program zajęć obejmuje: naukę i doskonalenie jazdy konnej gry i zabawy pozwalające poznać "świat koni", naukę czyszczenia i siodłania koni.

 

REGULAMIN

ZAJĘĆ MINI PONY

 

 1. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w jeden wybrany przez uczestnika dzień tygodnia, na terenie Klubu Jeździeckiego Pony

 2. Zajęcia obejmują naukę czyszczenia i siodłania konia, naukę jazdy konnej, pielęgnację sprzętu do jazdy konnej oraz elementy z opieki stajennej i zajęć porządkowych na terenie obiektu

 3. Zajęcia mają na celu:

  - naukę jazdy konnej na poziomie dostosowanym do danego jeźdźca

  - naukę bezpiecznych zachowań w stajni

  - rozwijanie pasji, cierpliwości a także szacunku do zwierząt

  - wszystko w pozytywnej atmosferze, w grupie rówieśników, w formie zabawy

 4. Konie na poszczególne zajęcia dobiera instruktor

 5. Odpłatność za zajęcia należy uiścić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu, za miesiąc z góry

 6. Nie ma możliwości zamiany pomiędzy grupami np. zajęć wtorkowych na czwartkowe w trakcie trwania danego miesiąca

 7. Nie ma możliwości odrabiania zajęć z wyjątkiem konieczności odwołania zajęć przez organizatora. W przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu doszło do odwołania zajęć przez KJ Pony, zajęcia te będą odrobione w dogodnym dla uczestnika terminie

 8. Płatność na konto jest możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu

 9. Opiekunowie, w czasie trwania zajęć Mini lub Maxi Pony, jeżeli wyrażają taką chęć, mogą pozostać na terenie Ośrodka. Pozostają w części przeznaczonej dla gości

10. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin obiektu, do pobrania ze strony

www.pony-poznan.pl, w biurze KJ Pony Poznań a także znajdujący się na terenie obiektu

 

Opłata obowiązująca w 2020/2021 roku

  • zajęcia Mini Pony i Maxi Pony dwugodzinne 360,00 zł/ miesiąc

   • 125,00 zł/ jednorazowe spotkanie
  • zajęcia Mini Pony półtoragodzinne 300,00 zł / miesiąc

   • 85,00 zł / jednorazowe spotkanie

 

 

 

 

10 lutego 2017