Półkolonie

Zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat na półkolonie letnie i zimowe.

Turnusy trwają od poniedziałku do soboty (zakończenie w sobotę ogniskiem na które zapraszamy dzieci z rodzicami do około godziny 12:00).

Zapewniamy

- fachową opiekę w godzinach od 7:15 do 17:00.

- ciepły posiłek (dwudaniowy obiad), napoje i coś słodkiego

- aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji

- rozwijanie zainteresowań hipicznych

- poznanie psychiki zwierząt – koni

- nauka samodzielności i współistnienia w grupie

- rozwijanie umiejętności jeździeckich

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

- nabycie umiejętności współdziałania w grupie

- rozwijanie aktywności fizycznej

- kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych

- rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań hipicznych

- poznanie - koń jako przyjaciel

- nauka jazdy konnej poprzez zabawę

- poznawanie psychiki, potrzeb koni

- gry zespołowe z końmi „pony games”

Wszystkie turnusy są zgłoszone w Kuratorium Oświaty

 

TERMINY LATO 2017

 

1. 26-30.06 - 01.07 Marta Skrzypczak/Anna Maciejewska

2. 03-08 lipca          Marta Skrzypczak/Anna Maciejewska

3. 10-15 lipca          Daria Jankowska/ Anna Maciejewska

4. 17-22 lipca          Daria Jankowska/ Anna Maciejewska

5. 24-29 lipca          Marta Skrzypczak/Anna Maciejewska

6. 07-12 sierpnia     Daria Jankowska/ Anna Maciejewska

7. 14-19 sierpnia     Marta Skrzypczak/Anna Maciejewska

8. 21-26 sierpnia     Daria Jankowska/ Anna Maciejewska

 

15 lutego 2017